Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza E.J. Entertainment Invest Kft. (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. IV. em. 5. ajtó, adószám: 32305933-1-42, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 417183) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal / webáruház (mely a www.secretmassage.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

Név: E.J. Entertainment Invest Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. IV. em. 5. ajtó

Kapcsolattartási adatok:e-mail: info@secretmassage.hu
telefon: +36702662559

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 417183

Adószám: 32305933-1-42

Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.Jelen ÁSZF 2019. november 4. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.A www.secretmassage.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

Adatkezelési szabályok:

Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről: 

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, megszűnése, teljesedésbe menése és a számlázás után.

A megvásárolható szolgáltatások köre:

A Secret Massage masszázs szolgáltatásainak árát a https://secretmassage.hu/arak oldalon tesszük közzé, és amely változhat az extra szolgáltatások igénybevételétől függően. Annak ára lefelé és felfelé is változhat az aktuális árhoz képest. Amennyiben bármelyik szolgáltatásunkra vonatkozóan akciós vagy kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden esetben külön jelezzük a szolgáltatásra történő jelentkezés előtt.

A rendelés menete:

Ön a weboldalon található időpontfoglaló rendszeren keresztül űrlap kitöltésével, majd az „Időpontfoglalás” gombra történő kattintással tud a szolgáltatásra jelentkezni és amennyiben ezt az opciót választja, úgy azt helyben fizetéssel, banki átutalással / bankkártyás fizetéssel ki tudja egyenlíteni.

Fizetési módok:

Online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással van lehetőség a szolgáltatás kiegyenlítésére.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az email címét, amivel jelentkezett!

A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a foglaláskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén is csak akkor indítjuk el a szolgáltatásunkat, amennyiben átutalása beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Amennyiben Ön a vásárlásnál az „Időpontfoglalás” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy foglalásának elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Időpontfoglalásának megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek foglalásáról, elektronikus formában, a foglaláskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A foglalás feldolgozása, teljesítése:

Foglalását munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szolgáltatást a Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszafizetjük Önnek.

Elállás, felmondás:

Elállási/Felmondási jog

Ön a lefoglalt időpontot megelőzően 48 órán túl jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt törli a korábban lefoglalt időpontot.

Panaszkezelés:

Foglalása után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: +36702662559

Panaszait, észrevételeit az info@secretmassage.hu email címen jelezheti felénk.Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HUPanaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat.

A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek